Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thông báo mời thầu: Cung cấp khí N2 phục vụ bảo quản gạo DTQG năm 2018

(14/06/2018)

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Tên gói thầu: Cung cấp khí N2  phục vụ bảo quản gạo DTQG năm 2018

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh một túi hồ sơ        

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh: Từ 9giờ 00 phútgi gh ngày 18/6/2018 đến 10 giờ 00 phút ngày 25/6/2018

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là đến 10 giờ 00’ngày 25/6/2018

- Thời gian mở thầu: 11 giờ 00’ ngày 25/6/2018

- Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX: Phòng Kỹ thuật bảo quản Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, số 348, đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Các nhà thầu quan tâm hỏi thêm chi tiết liên hệ Phòng Kỹ thuật bảo quản theo số điện thoại: 02123 854 571 - 02123 752 756./.Các tin đã đưa ngày: