Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình thông báo mua thóc vụ Xuân 2018 nhập kho dự trữ quốc gia

(12/06/2018)

1. Số lượng mua: 6.000 tấn, nhập kho tại 05 Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình, cụ thể như sau:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Hưng Hà:                      900 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Quỳnh Phụ:               1.000 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Đông Hưng:               1.600 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến Hải:                   1.500 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Vũ Thư:                               1.000 tấn

2. Phương thức mua

Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

3. Chất lượng thóc nhập kho

Tiêu chuẩn chất lượng thóc: Thóc Đông xuân năm 2018 ; đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định  tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành QCVN 14:2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

4.  Giá mua

Thực hiện theo quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và được niêm yết công khai tại các Chi cục và các Kho dự trữ nhập thóc.

5. Thời gian mở cửa kho: Từ ngày 25/6/2018.

6. Thời hạn mua thóc:  Đến hết ngày 15/8/2018.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, điều kiện tham gia cung cấp thóc cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình. Địa chỉ: Số 73 Trần Phú, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc.

Điện thoại: 02273.831.886               Fax: 02273.831.886.Các tin đã đưa ngày: