Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(13/06/2018)

  1. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018
  2. Tên gói thầu: Cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Số thông báo mời thầu: 20180442000-01
  4. Giá gói thầu (gồm 06 phần thầu): 71.981.000.000 đồng.
  5. Giá trúng thầu (gồm 04 phần thầu): 40.952.000.000 đồng, trong đó:

Phần thầu số 01: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT);

Phần thầu số 02: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT);

Phần thầu số 03: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT);

Phần thầu số 04: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT);

* Phần thầu số 05 và 06 hủy thầu (Không có nhà thầu trúng thầu do không có nhà thầu nào tham gia chào lại giá).

  1. Nhà thầu trúng thầu:

Phần thầu số 01; 04: Công ty TNHH Phát Tài;

Phần thầu số 02: Công ty CP lương thực Cao Lạng;

Phần thầu số 03: Công ty CP lương thực Hà Tĩnh.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Xong trước ngày 15/7/2018.
  3. Quyết định phê duyệt số: 91/QĐ-CDTHCM ngày 12/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
  4.  Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu

Ghi chú

 

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

 

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo được ban hành tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ

 

- Phần thầu số 01: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT)

- Phần thầu số 02: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT)

- Phần thầu số 03: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT)

- Phần thầu số 04: 10.238.000.000 đồng (giá có bao bì và thuế GTGT)

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: