Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo mua thóc vụ Đông Xuân năm 2018 đủ tiêu chuẩn nhập kho dự trữ

(13/06/2018)

1. Số lượng mua: 5.000 tấn thóc.

- Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An:    3.400 tấn

- Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên:  1.600 tấn

2. Phương thức mua: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc các Chi cục Dự trữ Nhà nước nêu trên.

3. Chủng loại và chất lượng thóc mua nhập kho dự trữ: Thóc Đông xuân năm 2018, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

4. Thời gian mua thóc nhập kho: Từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 15/8/2018.

5. Giá mua thóc nhập kho dự trữ: Thực hiện theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc quy định giá mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018, được niêm yết công khai tại cửa kho dự trữ trên địa bàn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc liên hệ trực tiếp với các Chi cục:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An:

Địa chỉ: Số 268 Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng.    

Điện thoại: 02253.589.223 

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

Địa chỉ: Số 123 Đông Thái – Thị trấn Vĩnh Bảo – Hải Phòng.  

Điện thoại: 02253.884.285

       Hoặc liên hệ với: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ).

Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh – Dương Kinh – TP. Hải Phòng;

Điện thoại: 02253.822.720                       Fax: 02253.747.179Các tin đã đưa ngày: