Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp mái hiên di động phục vụ công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2018

(12/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: (0256) 3 819 070 ; Fax: (0256) 3 827 526

2. Tên gói thầu: Mua sắm mái hiên di động phục vụ công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2018

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm mái hiên di động phục vụ công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

85.050.000

85.050.000

Cơ sở Tiến Phát

Số 237/QĐ-CDTNB ngày 12/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: