Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 1.386 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2018

(12/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 1.386 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 24/QĐ-CCDTQT ngày 11/6/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp 1.386 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp 1.386 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

.

37.400.000

Ngân sách nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 12/6/2018

Hợp đồng trọn gói, theo đơn giá cố định.

Đến ngày 30/6/2018

 Các tin đã đưa ngày: