Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo mua thóc nhập kho dự trữ nhà nước, kế hoạch năm 2018

(12/06/2018)

          1. Số lượng, chủng loại:  6.000 tấn; thóc vụ Đông Xuân năm 2018

           Trong đó nhập kho dự trữ địa bàn tỉnh Hải Dương 4.000 tấn; tỉnh Hưng Yên 2.000 tấn.

           2. Chất lượng: Theo qui định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

          * Lưu ý: Không mua nhập kho chủng loại thóc có chiều dài nhỏ hơn 7 mm, chiều rộng nhỏ hơn 2 mm và chủng loại thóc mỏng vỏ.

          3. Phương thức: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng

          4. Đơn giá mua:  Thực hiên theo Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

          5. Thời gian nhận đơn đăng ký bán thóc: Từ ngày 18/6/2018 đến trước 09h ngày 20/6/2018.

          6. Thời gian ký hợp đồng và khách hàng nộp tiền bảo đảm hợp đồng: Từ ngày 20/6/2018 đến trước 16h30’ ngày 22/6/2018.

          7. Thời gian mở cửa kho:  Từ ngày 25/6/2018

          8. Thời hạn mua:  Đến hết ngày 15/8/2018

             Kính mời các tổ chức, cá nhân (khách hàng) có đủ năng lực tài chính, nguồn hàng đảm bảo chất lượng tham gia cung cấp thóc; gửi văn bản đăng ký bán thóc về Văn thư Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

Địa chỉ: Số 261 - Nguyễn Lương Bằng - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương;    ĐT: 0220.3890.497 - Fax: 0220.3890.870

 Các tin đã đưa ngày: