Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp và khâu maket 2.600 tấn gạo xuất kho viện trợ nhân dân CuBa

(11/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ: Số 622 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;

- Điện thoại: 0313.765.761

- Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp và khâu maket  2.600 tấn gạo xuất kho viện trợ nhân dân CuBa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp và khâu maket 2.600 tấn gạo xuất kho viện trợ nhân dân CuBa.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

936.000.000 đồng

923.000.000 đồng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Khang

Quyết định số 33/QĐ-CCDTHA ngày 08/06/2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Hải An

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/07/2018

 Các tin đã đưa ngày: