Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(11/06/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: Số 07 Xuân Đán 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3714551, fax: 0236.3746413.

1. Tên dự án: Mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

3. Số thông báo mời thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số 20180442982-01 và Báo Đấu thầu số 71 ngày 17/4/2018.

4. Giá gói thầu (gồm 05 phần thầu): 95.733.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu đồng).

5. Giá trúng thầu (gồm 03 phần thầu): 58.501.737.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm lẻ một triệu, bảy trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

6. Danh sách các phần thầu có nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên phần thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số lượng (tấn)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu đã có 5% thuế GTGT (đồng)

Giá trúng thầu đã có 5% thuế GTGT (đồng)

1

Phần thầu số 01

Công ty CP Xuất nhập khẩu lương thực Thành Sang

2.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

21.274.000.000

21.273.987.000

2

Phần thầu số 02

Công ty TNHH Phát Tài

2.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

21.274.000.000

21.273.000.000

3

Phần thầu số 03

Công ty TNHH Phát Tài

1.500

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ

15.955.500.000

15.954.750.000

 

 

Cộng

5.500

 

58.503.500.000

58.501.737.000

 

 

7. Hủy thầu:

TT

Tên phần thầu

Số lượng (Tấn)

Địa điểm nhập kho

1

Phần thầu số 04

1.500

Chi Cục DTNN Hòa Vang, Đà Nẵng

2

Phần thầu số 05

2.000

Chi Cục DTNN Điện Bàn, Quảng Nam

 

Cộng

3.500

 

 

* Lý do: Tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời bảo đảm thời hạn gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 15/7/2018.

10. Quyết định phê duyệt số 160/QĐ-CDTĐN ngày 11/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng “Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng”.

11. Thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu: Gạo 15% tấm, loại hạt dài được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân tại Nam Bộ năm 2018./.Các tin đã đưa ngày: