Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Kho dự trữ Ninh Đa

(11/06/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

 

 

Kho dự trữ Ninh Đa

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo tường rào, chống dột mái của nhà kho C3, C4

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

498.325.000

498.325.000

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Tư vấn Xây dựng điện Hoàng Quân

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

Quyết định số 122/QĐ-CDTNTB ngày 06/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

 

2

Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

15.819.000

15.819.000

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

Quyết định số 123/QĐ-CDTNTB ngày 06/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: