Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê diệt mối và phòng mối tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước năm 2018

(11/06/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê diệt mối và phòng mối

tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước năm 2018

 

Chỉ định thầu rút gọn

65.120.000

65.120.000

Công ty TNHH An Nam Sao Việt

Quyết định số                221/QĐ-CDTHB ngày 11/6/2018 của Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: