Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội thông báo mời chào hàng cung cấp bao sợi PP phục vụ nhập, bảo quản thóc nhập kho năm 2018

(11/06/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

Địa chỉ: 36/1- Phan Đình Giót- Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 0243.8643020 – 0243.8641582

Mã số thuế: 0100787888001

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Cung cấp bao sợi PP phục vụ nhập, bảo quản thóc nhập kho năm 2018.

-          Loại gói thầu: Xây lắp       ; Mua sắm hàng hóa   ; Phi tư vấn         ; Hỗn hợp

-          Giá gói thầu: 316.910.000  đồng

-          Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp bao sợi PP phục vụ nhập, bảo quản thóc nhập kho năm 2018. (Số lượng 67.000 chiếc)

-          Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Tên gói thầu: Cung cấp bao sợi PP phục vụ nhập, bảo quản thóc nhập kho năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 14/6/2018  đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 22/6/2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội

      Địa chỉ: 36/1- Phan Đình Giót- Phương Liệt- Thanh Xuân- Hà Nội

      8. Giá bán 01 bộ HSYC:  500.000 đồng

      9. Bảo đảm dự thầu: 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) bằng bảo lãnh ngân hàng, chuyển khoản

     10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 22/6/2018

     11. Thời điểm mở thầu:    15 giờ 00 phút, ngày 22/6/2018Các tin đã đưa ngày: