Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

(08/06/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

- Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Điện thoại: 0373.943.226 - 0373.940.397.   Fax: 0373.943.225.

2. Gói thầu: Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Phần thầu số: 04 thuộc gói thầu: Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại kho của các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Tên nhà thầu trúng chào giá: Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh.

Giá trúng chào giá: 26.855.000.000 (Số tiền bằng chữ: hai mươi sáu tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

Giá hợp đồng đã bao gồm cả bao bì, 5% thuế VAT và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Thời gian thực hiện Hợp đồng: Tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thời hạn giao gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 15/7/2018.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 405/QĐ-CDTTH ngày 28/5/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả chào lại giá phần thầu số 04, gói thầu Cung cấp 17.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại kho của các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa ./.

                                                                      Các tin đã đưa ngày: