Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Cuba

(08/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Cuba.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

   Cung cấp dịch vụ bảo hiểm 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Cuba.

 

 Chỉ định thầu rút gọn

152.392.000 đồng

 

150.867.000

 đồng

 

Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long – Sở giao dịch Miền Bắc

Quyết định số 217/QĐ-CDTĐB ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi lô hàng cuối cùng của 5.000 tấn gạo viện trợ Cuba dỡ xong tại cảng Mariel

 Các tin đã đưa ngày: