Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 4.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018

(08/06/2018)

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp 4.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

2. Tên gói thầu: Cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

3. Số thông báo mời thầu: Số 20180444269-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Giá gói thầu: 48.888.000.000 đồng (gồm 04 phần thầu; giá của từng phần thầu là: 12.222.000.000 đồng).

5. Giá trúng thầu:

- Phần thầu số 01: 12.222.000.000 đồng;

- Phần thầu số 02: 12.222.000.000 đồng.

* Phần thầu số 03 và số 04 không có nhà thầu tham dự thầu.

6. Nhà thầu trúng thầu:

- Phần thầu số 01: Công ty TNHH Phát Tài;

- Phần thầu số 02: Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng;

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 15/7/2018.

9. Quyết định phê duyệt: Số 147/QĐ-CDTTNB ngày 07/6/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

Công suất

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá trúng thầu (đồng)

Ghi chú

1

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo được ban hành tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính.

Được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam bộ

- Phần thầu số 01: 12.222.000.000;

- Phần thầu số 02: 12.222.000.000.

 

 Các tin đã đưa ngày: