Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ hành chính năm 2018

(08/06/2018)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ hành chính

 

Chỉ định thầu rút gọn

27.975.000

27.975.000

Tên nhà thầu: Vũ Thị Hạnh

Quyết định số      220/QĐ-CDTHB ngày 8/6/2018 của Cục trưởng Cục DTNN KV Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: