Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thông báo mua nhập thóc tăng cường dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

(07/06/2018)

1. Số lượng, địa điểm mua nhập thóc: 10.500 tấn, trong đó:

- Mua tại địa bàn tỉnh Nghệ An:                               7.440 tấn

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An:      1.450 tấn             

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Thành: 1.440 tấn          

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đô Lương:    1.200 tấn          

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Đàn:     1.000 tấn

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh:               750 tấn          

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc:     1.600 tấn

- Mua tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:                                3.060 tấn

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức:    1.300 tấn          

+ Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh:     1.760 tấn  

2. Phương thức mua: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước thuộc các Chi cục Dự trữ Nhà nước nêu trên.

3. Chất lượng và chủng loại thóc: Thóc Khang dân sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia, cụ thể:

- Yêu cầu cảm quan:

+ Màu sắc: Hạt thóc có màu sắc đặc trưng của giống, loại;

+ Mùi: Có mùi tự nhiên của thóc mới, không có mùi lạ;

+ Trạng thái: Hạt mẩy, vỏ trấu không bị nứt, hở.

- Yêu cầu chất lượng:

+ Độ ẩm: không lớn hơn 14 % theo khối lượng;

+ Tạp chất: không lớn hơn 3,0 % theo khối lượng;

+ Hạt không hoàn thiện: không lớn hơn  6,5 % theo khối lượng;

+ Hạt vàng: không lớn hơn  0,5 % theo khối lượng;

+ Hạt bạc phấn: không lớn hơn 7,0 % theo khối lượng;

+ Hạt lẫn loại: Không lớn hơn 10,0 % theo khối lượng.

- Sinh vật hại: Thóc nhập kho không bị nấm, men, mốc, không có côn trùng sống và sinh vật hại khác nhìn thấy bằng mắt thường.

4. Giá mua: Theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh sẽ niêm yết công khai giá mua tại cửa kho các đơn vị nhập thóc khi có Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước).    

5. Thời gian tổ chức mua thóc

- Thời gian bắt đầu mở cửa kho mua thóc: Từ ngày 10/6/2018.

- Thời gian kết thúc đợt mua thóc: Khi mua đủ số lượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao ở trên, hạn cuối cùng đến ngày 30/7/2018.

Lưu ý:  Khi khách hàng đến bán thóc mang theo Chứng minh nhân dân.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trong giờ hành chính (Qua phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ - Điện thoại 02383 846 071).

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: