Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xuất 5.000 tấn gạo viện trợ CuBa

(07/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588

- Fax: 0313.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xuất 5.000 tấn gạo viện trợ CuBa cụ thể:

1. Cung cấp dịch vụ xông hơi, khử trùng, đặt chất chống ẩm trong container và cấp chứng thư khử trùng xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ cho CuBa;

2. Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ cho CuBa;

3. Cung cấp ống PVC và Túi Vải đặt trong container phục vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ Cu Ba.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ cho CuBa;

Chỉ định thầu rút gọn

220.000.000 đồng

220.000.000 đồng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Quyết định số 215  /QĐ-CDTĐB ngày 06/6/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao 5.000 tấn gạo lọt lòng tàu tại cảng Lạch Huyện - Hải Phòng, để vận chuyển đi Cu Ba.

 

2

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xông hơi, khử trùng, đặt chất chống ẩm trong container và cấp chứng thư khử trùng xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ cho CuBa;

 

Chỉ định thầu rút gọn

482.000.000 đồng

482.000.000 đồng

Chi nhánh Công ty cổ phần trừ mối – khử trùng tại Hải Phòng

Quyết định số 214/QĐ-CDTĐB ngày 06/6/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao 5.000 tấn gạo lọt lòng tàu tại cảng Lạch Huyện - Hải Phòng, để vận chuyển đi Cu Ba.

3

Cung cấp ống PVC và Túi Vải đặt trong container phục vụ xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ cho Cu Ba.

Chỉ định thầu rút gọn

48.025.000 đồng

48.025.000 đồng

Ông Hứa Thành Vinh

Quyết định số216

/QĐ-CDTĐB ngày 06/6/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

 Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/7/2018

 Các tin đã đưa ngày: