Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắcthông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ, đường biển bằng container 5.000 tấn gạo từ nguồn DTQG viện trợ cho Cuba

(07/06/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ , đường biển bằng container 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Cu-ba.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu tạm tính

Giá trúng thầu tạm tính

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Chỉ định đơn vị cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển đường bộ , đường biển bằng container 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc viện trợ cho Cu-ba

 Chỉ định trực tiếp

17.051.400.000 đồng

17.051.400.000 đồng

Công ty cổ phần thương mại và vận tải quốc tế Vietrans

Quyết định số 212/QĐ-CDTĐB ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thanh lý hợp đồng

 

 Các tin đã đưa ngày: