Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2018

(06/06/2018)

1. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ từ NSNN giao năm 2018.

2. Tên gói thầu: Mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2018.

3. Giá gói thầu: 174.240.000 đồng (Một trăm bảy mươi tư triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

4. Giá trúng thầu: 174.240.000 đồng (Một trăm bảy mươi tư triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty khí công nghiệp Tân Mạnh Phát (TNHH).

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/7/2018.

8. Quyết định phê duyệt số 219/QĐ-CDTHB ngày 06/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

9. Thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu:

 

 


STT

Tên hàng hóa

 

Công suất    

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Khí Ni tơ đóng chai

Khí Nitơ có trọng lượng tịnh là 6 kg khí Nitơ/1chai

- Hàm lượng Nitơ > 99,9 %, đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

- Khí Nitơ được nạp trong chai vỏ thép, có dung tích 40 lít – Mỗi chai khí Nitơ sau khi nạp đủ, có trọng lượng tịnh là 6 kg khí Nitơ/1chai . Vỏ chai đủ tiêu chuẩn lưu hành

Việt Nam

174.240.000

Đơn giá trúng thầu: 24.200đ/kg

 Các tin đã đưa ngày: