Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm khí CO2 phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2018

(05/06/2018)

A- Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi - Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 416/QĐ-CDTTH ngày 04/6/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm khí CO2 phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2018.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

 

Stt

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: mua sắm khí CO2 phục vụ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2018

262.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Từ ngày 13/6/2018

Hợp đồng trọn gói

Xong trước ngày 31/7/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: