Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến Anthông báo chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.900 tấn gạo nhập kho kế hoạch năm 2018

(05/06/2018)

- Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Kiến An

- Tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ  bốc xếp 1.900 tấn gạo xuất kho dự trữ viện trợ Cu-ba.

 - Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ  bốc xếp 1.900 tấn gạo xuất kho dự trữ viện trợ Cu-ba.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước)

- Giá gói thầu: 676.400.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm đồng)

- Thời gian chuẩn bị báo giá: từ 8h00 ngày 05/06/2018 đến trước 9 giờ 00 ngày 07/06/2018.

- Thời hạn nộp báo giá: Chậm nhất trước 9 giờ 00 ngày 07/06/2018

- Thời gian, địa điểm mở báo giá: 10h00 ngày 07/06/2018 tại văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Kiến An, Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ nộp báo giá: văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Kiến An, Số 268 đường 351, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

 Các tin đã đưa ngày: