Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(05/06/2018)

      1.Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2018

      2.Tên gói thầu: Phần thầu số 01, thuộc gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

      3.Số thông báo mời thầu:  20180443807-01, ngày 16/4/2018 trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia.

      4.Giá gói thầu: 20.609.300.000đ ( Hai mươi tỷ, sáu trăm linh chín triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

      5.Giá trúng thầu: 20.608.350.000đ ( Hai mươi tỷ, sáu trăm linh tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

      6.Nhà thầu trúng thầu:

TT

Tên phần thầu

Nhà thầu trúng thầu

Đơn giá

(đ/kg)

Số lượng

(Kg)

Giá trúng thầu

(đồng)

1

Phần thầu số 01

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

10.846,5

1.900.000

20.608.350.000

7.Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa không quá 60 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo nhập gạo xong trước ngày 15/7/2018.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 133/QĐ-CDTBT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu phần thầu số 01, gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

10.Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

STT

Tên hàng hóa

 

Công suất    

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

(đồng)

Ghi chú

(1)

 

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

01

 

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ; bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính, về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

Được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2018 tại Nam Bộ

20.608.350.000đ

( Hai mươi tỷ, sáu trăm linh tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

( Giá đã bao gồm 5%  thuế giá trị gia tăng, có bao bì; Hàng giao trên phương tiện tại cửa kho dự trữ nơi Chi cục nhập hàng)

 Các tin đã đưa ngày: