Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia năm 2018

(23/05/2018)

  PHỤ LỤC

Danh sách các nhà thầu được lựa chọn tại các phần thầu số 01, 03, 04, 05 thuộc gói thầu

cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Hà Nội

Tên các phần thầu

 

Tên nhà thầu trúng thầu

 

Địa chỉ

 

 

Địa điểm nhập kho

 

Số lượng (tấn)

Giá trúng thầu (đồng)

Loại hợp đồng

Thời gian và thời hạn thực hiện hợp đồng

Số 01

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

Đường 1A, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, T. Hà Nam

Kho Đông Anh - Chi cục DTNN Đông Anh, địa chỉ: xã Việt Hùng, H. Đông Anh, TP Hà Nội

1.800

19.521.000.000

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời  đảm bảo gạo nhập kho DTQG xong trước ngày 15/7/2018

Số 03

Công ty TNHH Phát Tài

Số 69, QL 80 ấp Bình Phú Quới, TT Lấp Vò, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp

Kho Tam Hưng- Chi cục DTNN Thanh Oai, địa chỉ: xã Tam Hưng, H. Thanh Oai, TP Hà Nội

1.000

10.845.000.000

Số 04

Công ty CP thương mại Minh Khai

Số 23 Minh Khai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Kho Phụng Thượng - Chi cục DTNN Sơn Tây, địa chỉ: xã Phụng Thượng, H. Phúc Thọ, TP Hà Nội

1.200

13.006.800.000

Số 05

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

QL 21 xã Trung Lương, H. Bình Lục, T. Hà Nam

Kho Gốt - Chi cục DTNN Chương Mỹ, địa chỉ: xã Đông Sơn, H. Chương Mỹ, TP Hà Nội

1.000

10.839.000.000

 

        PHỤ LỤC 02

Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn tại các phần thầu

 số 01, 03, 04, 05 thuộc gói thầu cung cấp 9.000 tấn gạo nhập kho DTQG

năm 2018 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Hà Nội

(Kèm theo công văn số 224/CDTHN-TB ngày 23 tháng 5  năm 2018

 của Cục DTNN khu vực Hà Nội)

Tên phần thầu

Nhà thầu

Lý do không được lựa chọn

 Số 01

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

Do giá dự thầu cao hơn giá phần thầu được phê duyệt tại

Quyết định số 398/QĐ-TCDT ngày 08/5/2018 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Công ty CP thương mại Minh Khai

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Số 03

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

Số 04

Công ty CP lương thực Hà Nam Ninh

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

Số 05

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

Công ty CP thương mại Minh Khai

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 Các tin đã đưa ngày: