Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.600 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2018.

(23/05/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Địa chỉ: Số 622 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng;

- Điện thoại: 0313.765.761

- Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.600 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.600 tấn gạo nhập kho dự trữ năm 2018.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

317.200.000 đồng

312.000.000 đồng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Khang

Quyết định số18 /QĐ-CCDTHA ngày 16/05/2018 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Hải An

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/07/2018

 Các tin đã đưa ngày: