Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 1.800 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2018.

(23/05/2018)

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-CCDTTS ngày 23/5/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thuê nhân công bốc xếp 1.800 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2018.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: ông Nguyễn Văn Liệu

Địa chỉ: Xã Lạc Vệ - huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh

- Giá trúng thầu được phê duyệt: 96.200.000 đồng (Chín sáu triệu hai trăm  nghìn đồng).

Giá trên đã bao gồm các chi phí bốc xếp gạo từ trong kho qua cân xếp lên phương tiện vận chuyển của khách hàng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn đề nghị nhà thầu ông Nguyễn Văn Liệu đến ký hợp đồng giao khoán, thời gian trước ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại địa chỉ của bên mời thầu./.Các tin đã đưa ngày: