Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu cung cấp bàn họp phục vụ công tác

(23/05/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung.

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0256.3826441 ; Fax: 0256.3827526.

2. Tên gói thầu: Mua bàn họp phục vụ công tác.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu.

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua bàn họp phục vụ công tác

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

184.800.000

184.800.000

Công ty Cổ phần Nội thất Kiểu Việt

Số 224/QĐ-CDTNB ngày 22/5/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

40  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: