Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo chào lại giá các phần thầu thuộc gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018

(23/05/2018)

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo chào lại giá các phần thầu thuộc gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục DTNN khu vực TP.Hồ Chí Minh, nội dung như sau:

I/ Danh sách các nhà thầu có Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018:

1. Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam (Tỉnh Bắc Ninh) tham dự phần thầu số: 05, 06.

2. Công ty TNHH Tân An Thái tham dự phần thầu số: 05, 06.

3. Công ty Cổ phần lương thực Cao Lạng tham dự phần thầu số: 01, 02, 03, 04.

4. Công ty TNHH Phát Tài tham dự phần thầu số: 01, 04.

5. Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh tham dự phần thầu số: 02, 03.

II/ Kế hoạch chào lại giá gói thầu:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh mời các nhà thầu chào lại giá đối với các phần thầu đã tham dự thầu như trên.

1. Thời gian đóng chào lại giá: 09 giờ ngày 05/6/2018.

2. Thời gian mở chào lại giá: 10 giờ ngày 05/6/2018.

3. Hồ sơ chào lại giá theo Thông báo số 339/TB-CDTHCM ngày 23/5/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.         

4. Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh, số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: