Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp thiết bị để xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, Phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng hàng hóa bảo quản năm 2018

(23/05/2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

- Để tổ chức lựa chọ nhà thầu cung cấp thiết bị để xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng hàng hóa bảo quản năm 2018: ( Nhiệt ẩm kế cơ học Tanita TT 513 ) và ( Gia công sản xuất hộp gỗ dùng để đặt các thiết bị Nhiệt ẩm kế cơ học Tanita TT 513 ). Số lượng 100 (Bộ), Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đề nghị thông báo kế hoạch lựa chọ nhà thầu với các nội dung như sau

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

- Địa chỉ: 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại/fax: 0220.3890.497 - 0220.3890.870.

Mã số thuế: 0100787888-007.

- 2. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị để xác định các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm không khí, phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng hàng hóa bảo quản năm 2018

- Giá gói thầu: 78.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Theo tiến độ, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

3. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi Hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22/5/2018, các nhà thầu gửi hoặc nộp trực tiếp Báo giá đến trước thời điểm đóng thầu 8 giờ 30 phút, ngày 29/5/2018.

7. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

Địa chỉ : 261 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: 9h 30 phút, ngày 29/5/2018.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng rất mong được sự hợp tác của  quý khách, xin trân trọng cám ơn./.Các tin đã đưa ngày: