Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê nhân công kê lót kho nhập 1.800 tấn gạo DTQG năm 2018

(23/05/2018)

THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-CCDTTS ngày 23/5/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn nhà thầu thực hiện gói thầu Thuê nhân công kê lót kho nhập 1.800 tấn gạo DTQG năm 2018.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: ông Phạm Xuân Luận

Địa chỉ: Phường Tân Hồng - TX Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh

- Giá trúng thầu được phê duyệt: 29.940.000 đồng (Hai chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

Giá trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí phục vụ cho công tác kê lót tại các kho nhập của đơn vị.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tiên Sơn đề nghị nhà thầu ông Phạm Xuân Luận đến ký hợp đồng giao khoán, thời gian trước ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại địa chỉ của bên mời thầu./.Các tin đã đưa ngày: