Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính (chào giá lại) của gói thầu cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(22/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp 4.800 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2018.

3. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

B. Nội dung thông báo danh sách nhà thầu, thời gian địa điểm chào giá lại:

1. Danh sách nhà thầu chào giá lại:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kế hoạch mở hồ sơ đề xuất về tài chính (chào giá lại) của gói thầu cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ nhà nước thuộc Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ. Cụ thể như sau:

STT

Tên nhà thầu

1

Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng

2

Công ty TNHH Phát Tài

2. Thời gian, địa điểm và Kế hoạch chào giá lại giá dự thầu:

- Thời gian đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018.

- Thời gian mở thầu: Lúc 10 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018.

- Địa điểm: Tại trụ sở Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, số 532, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

- Các nhà thầu chào lại giá dự thầu theo các mẫu biểu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính: Mẫu số 11 và mẫu số 12 trong Hồ sơ mời thầu mua gạo DTQG năm 2018 phát hành ngày 19/4/2018 theo Quyết định số 117/QĐ-CDTTNB ngày 18/4/2018 của Cục trưởng Cục dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ về việc phê duyệt HSMT cung cấp gạo DTQG năm 2018.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu, gói thầu  “cung cấp cung cấp 4.800 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ nhà nước thuộc Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ” được biết và kính mời các nhà thầu có tên tại mục 1 tham gia chào giá lại giá dự thầu theo thời gian và địa điểm tại mục 2 nêu trên./.

* Thời gian đăng thông báo: Từ ngày 22/5/2018 đến khi thực hiện xong./.Các tin đã đưa ngày: