Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xêp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

(22/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124  Fax: 0211. 3779.443

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xêp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

199.800.000

199.800.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 66/QĐ-CCDTVT ngày 22/5/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Bà Nguyễn Thị Tám – Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Phạm Thành Quí – Địa chỉ: Khu 3 TT Vĩnh Tường – H.Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

 Các tin đã đưa ngày: