Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018

(22/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

-  Cung cấp thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị, phương tiện phục vụ công tác PCCC tại văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018.

 

37.403.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 28/5/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/6/2018

 Các tin đã đưa ngày: