Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018

(22/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

2. Tên gói thầu: Cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

3. Tên dự án: Mua gạo dự trữ quốc gia năm 2018

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Giá gói thầu (bao gồm 06 phần thầu): 123.389.800.000, đồng

2. Giá trúng thầu (bao gồm 05 phần thầu): 96.905.376.000.000, đồng

3. Danh sách nhà thầu trúng các phần thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Quyết định phê duyệt số: 104/QĐ-CDTTB ngày 22/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và nhập xong trước ngày 15/7/2018.

STT

Tên phần thầu và địa điểm nhập kho

Giá phần thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

1

Phần thầu số 01: 1.500 tấn nhập tại điểm kho Thuận Châu, Chi cục DTNN Sơn La

16.774.500.000

16.773.750.000

Công ty CP Thương mại Minh Khai

2

Phần thầu số 02: 1.700 tấn nhập tại điểm kho thành phố Chi cục DTNN Sơn La

19.011.100.000

19.005.966.000

Công ty TNHH Thủy Dương

3

Phần thầu số 03: 1.800 tấn nhập tại điểm kho thành phố Chi cục DTNN Sơn La

20.129.400.000

20.126.610.000

Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh

4

Phần thầu số 05: 1.800 tấn nhập tại kho Chi cục DTNN Điện Biên

20.507.400.000

20.502.000.000

Công ty CP Lương thực Hà Nam Ninh

5

Phần thầu số 06: 1.800 tấn nhập tại kho Chi cục DTNN Điện Biên

20.507.400.000

20.497.050.000

Công ty TNHH Phát Tài

 II. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:

1. Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng: Không trúng thầu phần thầu số 06.

2. Công ty TNHH Thương mại Chương Tho: Không trúng thầu các phần thầu số 01; 02; 03; 04; 05; 06.

3. Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh: Không trúng thầu phần thầu số 04.

4. Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình: Không trúng thầu các phần thầu số 05; 06.

5. Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai: Không trúng thầu các phần thầu số 02; 03.

6. Công ty TNHH Phát Tài: Không trúng thầu các phần thầu số 02; 04.  

7. Công ty TNHH Phú Minh Hưng: Không trúng thầu các phần thầu số 03; 06.

8. Công ty Cổ phần Lương thực Sơn La: Không trúng thầu phần thầu số 04.

9. Công ty CP Lương thực Thái Nguyên: Không trúng thầu phần thầu số 02.

10. Công ty TNHH Thủy Dương: Không trúng thầu phần thầu số 01.

Lý do các nhà thầu không được lựa chọn: Giá dự thầu các phần thầu đều vượt giá phần thầu được quy định tại Quyết định số 399/QĐ-TCDT ngày 08/5/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc./.Các tin đã đưa ngày: