Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc sát trùng kho phục vụ kê lót nhập 9.000 tấn gạo DTQG năm 2018.

(21/05/2018)

THÔNG BÁO

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua thuốc sát trùng kho phục vụ kê lót nhập 9.000 tấn gạo DTQG năm 2018.

Chỉ định thầu rút gọn

29.700.000

29.700.000

Công ty TNHH An Nam Sao Việt

Quyết định số                    197/QĐ-CDTHB ngày 21/5/2018 của Cục  trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: