Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận chuyển 398,27 tấn gạo cho tỉnh Tuyên Quang trong thời gian giáp hạt năm 2018

(21/05/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌ

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3952 262/ 3991.956     Fax: 0210. 3991 755

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

STT

Nội dung vận chuyển

Hình thức

lựa chọn

Tổng cước phí vận chuyển

(VNĐ)

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Vận chuyển 398,27 tấn gạo cho tỉnh Tuyên Quang trong thời gian giáp hạt năm 2018

Chỉ định

trực tiếp

173.644.000

Công ty TNHH Thuận Nam

Quyết định phê duyệt số 104/QĐ-CDTVP ngày 21/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Hợp đồng có đơn giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Đến hết ngày 31/5/2018

 Các tin đã đưa ngày: