Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Yên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo DTQG nhập kho năm 2018

(21/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Việt Yên.

- Địa chỉ: Xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0204 3874 292

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-CCDTVY ngày 15/05/2018 của Chi cục DTNN Việt Yên.

4. Tổng dự toán: 108.000.000 đồng

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01 cung cấp dịch vụ bốc xếp 900 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2018

64.800.000đ

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

18/5/2018

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/7/2018

2

Gói thầu số 02 cung cấp dịch vụ bốc xếp 600 tấn gạo DTQG nhập kho năm 2018

43.200.000đ

 

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

21/5/2018

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/7/2018

 

 Các tin đã đưa ngày: