Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo mời chào hàng: Mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2018.

(21/05/2018)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02413 821 282/02413 821 687.

Mã số thuế: 0100787888006.

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản gạo DTQG nhập kho năm 2018.

- Loại gói thầu:

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn       Hỗn hợp

- Giá gói thầu: 174.240.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí Ni tơ đóng chai bảo quản ban đầu gạo DTQG nhập kho năm 2018, số lượng 7.200kg (tương đương 1.200 chai). Địa điểm giao nhận và nạp khí Ni tơ vào các lô gạo trong kho DTQG trên phạm vi hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/7/2018.

2. Tên dự toán mua sắm: Kinh phí không tự chủ từ NSNN giao năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: từ 14 giờ 00, ngày 24 tháng 5 năm 2018 đến trước 9 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Phòng Tài chính kế toán Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, số 67 Lê Thái Tổ - phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại 02413 821 282/ Fax 02413 821 687.

8. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 31 tháng 5 năm 2018.Các tin đã đưa ngày: