Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nằm trong danh sách xếp hạng và có giá dự thầu cao hơn giá phần thầu được chào lại giá dự thầu gói thầu “Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018"

(21/05/2018)

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nằm trong danh sách xếp hạng và có giá dự thầu cao hơn giá phần thầu được chào lại giá dự thầu các phần thầu thuộc gói thầu “Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ”, theo nội dung như sau:

1. Danh sách nhà thầu tham gia chào lại giá dự thầu

TT

Tên nhà thầu

Số phần thầu tham dự

1

Công ty TNHH Tân An Thái.

02, 04

2

Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng.

01, 03

3

Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam (T. Bắc Ninh).

01, 02, 03, 04

4

Công ty Cổ phần lương thực Hà Tĩnh.

01, 03

5

Doanh nghiệp Tư nhân Tự Lực.

01, 02, 04

2. Thời gian, địa điểm và Kế hoạch chào giá lại giá dự thầu:

- Thời điểm đóng thầu chào lại giá dự thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018.

- Thời điểm mở hồ sơ chào lại giá dự thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 30/5/2018.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông nam Bộ, số 37/1, Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Nội dung, quy cách, niêm phong và thành phần hồ sơ chào lại giá của nhà thầu thực hiện theo như yêu cầu của hồ sơ đề xuất tài chính đã được quy định trong HSMT (theo mẫu số 11 và mẫu số 12) do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ phát hành ngày 19/4/2018.          

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo đến các nhà thầu tham gia chào giá lại giá dự thầu phần thầu số 01, 02, 03 và 04 thuộc gói thầu “Cung cấp 6.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2018 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ” được biết.

Kính mời các nhà thầu có tên tại mục 1 tham gia chào giá lại giá dự thầu theo thời gian và địa điểm tại mục 2 nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: