Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi

(18/05/2018)

THÔNG BÁO

 KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Điện thoại: 02835512567                        Fax: 02835512591

2. Tên Dự án (Gói thầu): Sửa chữa xe ô tô Mitsubishi

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu  (đồng)

Giá trúng thầu  (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa xe ô tô Mit su bishi

Chỉ định thầu rút gọn

26.532.000

26.532.000

Công ty TNHH Kỹ thuật Phùng Nguyễn CAOTOC

QĐ số 83/QĐ-CDTHCM ngày  15/5/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tp.HCM

Hợp đồng trọn gói

15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Cộng:

 

26.532.000

26.532.000

 

 

 

 

(Giá gói thầu, giá trúng thầu đã bao gồm thuế theo quy định của Nhà nước)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.HCM trân trọng thông báo./.Các tin đã đưa ngày: