Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo mua thóc dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018

(07/05/2018)

THÔNG BÁO MUA THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tổ chức mua thóc vụ Đông Xuân năm 2018 nhập kho dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng.

1. Số lượng, địa điểm mua thóc:

- Số lượng: 5.000 tấn.

- Địa điểm:

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn           : 3.000 tấn.

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi    : 2.000 tấn

2. Thời gian bắt đầu mua thóc: từ ngày 11/5/2018.

3. Chất lượng và giá mua thóc: Được niêm yết công khai tại kho mua thóc.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc xin liên hệ theo số điện thoại: 0256 (3824905 – 3882107) hoặc 0255.3822620. Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ số điện thoại: 0256. 3824905.Các tin đã đưa ngày: