Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

(07/05/2018)

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Đề nghị Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính; Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Thuê bốc xếp 400tấn thóc vụ ĐX 2018 nhập kho DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

 

Chỉ định thầu rút gọn theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

54.000.000

54.000.000

Ông Tạ Tấn Thành

Hợp đồng trọn gói theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2018

Quyết định số 110/QĐ-CCDTCT ngày  05/5/2018  của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: