Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 8.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018

(03/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 Đường Quang Trung – TP.Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073.874.968 – Fax: 02073.874.959

     2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp 8.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

* Danh sách các nhà thầu trúng thầu:

 

STT

Tên gói thầu, phần thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu, phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực

hiện hợp đồng

 

Gói thầu: Lựa chọn đơn vị bốc xếp 8.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2018.

Chào hàng cạnh tranh thông thường

637.500.000

632.250.000

 

Quyết định số 128/QĐ-CDTHLS ngày 02/5/2018 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn

Hợp đồng  trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/7/2018

01

 

Phần thầu số 01

Bốc xếp  6.500 tấn gạo nhập kho Tuyên Quang - Chi cục DTNN Tuyên Quang

487.500.000

484.250.000

Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang

02

 

Phần thầusố 02

Bốc xếp 2.000 tấn  gạo nhập kho Phú Thịnh - Chi cục DTNN Yên Bái.

 

150.000.000

148.000.000

Tổ bốc xếp Lê Xuân Thủy

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

 

1. Phần thầu số 01:

-  Nhà thầu : Tổ bốc xếp Vũ Đức Cường; Bùi Ngọc Dương; Nguyễn Đức Oanh; HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC. Lý do: Không có tài liệu chứng minh năng lực bốc xếp của nhà thầu.

2. Phần thầu số 02:

-  Nhà thầu : Tổ bốc xếp Nguyễn Quyết Chiến; Nguyễn Thị Loan; Đinh Khắc Khương; Phạm Văn Sơn; HSĐX không đáp ứng yêu cầu của HSYC. Lý do: Không có tài liệu chứng minh năng lực bốc xếp của nhà thầu.Các tin đã đưa ngày: