Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Làm bảng đèn led-matrix

(03/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3723 550                       ; Fax: 0269.3723 548

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 103/QĐ-CDTBTN ngày 3/5/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu làm bảng đèn led matrix.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Làm bảng đèn led matrix

 

27.840.000 đồng ( Hai mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

 

Ngân sách Nhà nước năm 2018

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 3/5/2018 -9/5/2018

Theo đơn giá, không thay đổi giá trong thời gian thực hiện

 

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

 Các tin đã đưa ngày: