Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Kho dự trữ Cầu Mây - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình.

(04/05/2018)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái

Địa chỉ:số 63 đường Hoàng văn Thụ TP Thái Nguyên

Điện thoại/fax/email: 02083756266; 02083857849; GroupBacthai.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Kho dự trữ Cầu Mây - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình.

Gói thầu số 2: Thi công xây lắp

 

Chỉ thầu rút gọn

475.252.000

475.252.000

Công ty cổ phần xây dựng đô thị và phát triển nhà Thái Nguyên

Trọn gói

60 ngày

QĐ số: 111/QĐ-CDTBT ngày 26/4/2018 của Cục Trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái

 Các tin đã đưa ngày: