Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, nâng cấp hạ tầng điểm kho Dự trữ Dung Quất

(03/05/2018)

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

     - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

     - Điện thoại: 0256. 3826441.                 Fax: 0256.3827526

2. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng điểm kho Dự trữ Dung Quất.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số      /QĐ-CDTNB ngày    24/04/2018 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng điểm kho Dự trữ Dung Quất.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

 

   B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán xây dựng công trình

9.688.000

Vốn tiết kiệm phí của TCDT

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 04 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra thiết kế, Dự toán

1.816.000

Vốn tiết kiệm phí của TCDT

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 04 năm 2018

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

 Các tin đã đưa ngày: