Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2018

(03/05/2018)

1. Tên dự toán: Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2018

2. Tên gói thầu: Cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2018

3. Giá gói thầu: 660.033.000 đồng

Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi sáu triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng

4. Giá trúng thầu: 635.098.420 đồng.

Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi năm triệu không trăm chín mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi đồng

5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Vạn Lợi

6. Loại hợp đồng: Trọn gói

7. Nguồn vốn: NSNN – Phí nhập hàng dự trữ quốc gia năm 2018.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày từ khi hợp đồng có hiệu lực, đồng thời chậm nhất đến ngày 31/5/2018

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 214/QĐ-CDTHNN ngày 27/4/2018 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “cung cấp bao bì sợi PP phục vụ bảo quản thóc dự trữ quốc gia năm 2018” theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản

Xuất xứ

Giá/Đơn giá trúng thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Bao bì sợi PP

- Bao chứa thóc là bao được dệt sợi Polypropylen (PP) màu trắng; bảo đảm mới, bền chắc, khô sạch, không mốc, không nhiễm sâu, mọt, hóa chất, không có mùi lạ;

- Khối lượng một vỏ bao: (120 ± 10) g.

- Kích thước: Dài 1.050 ± 10 mm, rộng: 620 ± 5 mm;

- Khả năng chứa: 45÷48 kg thóc/bao

Việt Nam

635.098.420

 

 Các tin đã đưa ngày: