Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gia công, lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018

(03/05/2018)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

-  Gia công, lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gia công, lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại nhà văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc năm 2018

48.700.000

đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 07/5/2018

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 31/5/2018

 Các tin đã đưa ngày: