Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trồng cây xanh khuôn viên VP Cục DTNN khu vực Hà Bắc

(12/07/2017)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223821282/02223821687.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu trồng cây xanh khuôn viên VP Cục DTNN khu vực Hà Bắc

Chỉ định thầu rút gọn

68.572.000

68.572.000

Thân Thị Ngân

Quyết định số 249/QĐ-CDTHB ngày 12/7/2017 của Cục trưởng Cục DTNN KV Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: