Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2017

(12/07/2017)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124  Fax: 0211. 3779.443

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công  tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2017.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung dịch vụ bốc xuất gạo DTQG hỗ trợ cho công  tác bảo vệ và phát triển rừng tại 06 huyện nghèo của tỉnh Hà Giang đợt 1 năm 2017.

Chỉ định thầu rút gọn

38.110.500,

38.110.500,

Bà Nguyễn Thị Tám

Quyết định phê duyệt số 103/QĐ-CCDTVT ngày 11/7/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày 11/7/2017 đến hết ngày 29/7/2017.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Ông Đào Văn Tình – Địa chỉ: Lũng Hòa – H.Vĩnh Tường- Tỉnh Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Đỗ Văn Được – Địa chỉ: Mỹ Lương - Yên Lập- Phú Thọ

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: